25 Draaikolk

In een draaikolk van verstikkende angst verdwijn ik. Ik draai rond en rond en rond, steeds dieper. Het lukt mij niet om er op eigen kracht uit te komen. Ik zie niemand waar ik hulp aan kan vragen. IK verdwijn. Een toegestoken hand haalt mij naar boven. Ik ben uit de draaikolk. Ik zie licht, […]

21 Er-Varen

Dit schilderij staat symbool voor een periode waarin ik vanuit het donker weer licht ga ervaren. Verbinding in het donker Ik heb geen zicht, ik zie niet waar ik heen kan. Geen beweging, maar stagnatie. Geen inzicht, maar chaos. Geen overzicht maar overleving. Belemmering van zicht, uitzichtloosheid. Het licht lijkt onbereikbaar. Ik ben vooral verbonden met […]

20 Loslaten

Los(ge)laten in vrijheid en verbondenheid. De kracht van verbondenheid is het sterkst voelbaar op het moment van loslaten. Innerlijke kracht Innerlijke verbondenheid Al-Tijd verbonden

19 Hou-vast

Vast(ge)houden in vrijheid en verbondenheid Wat het vastgehouden worden mij heeft gebracht aan positieve ervaringen wil ik vast blijven houden. In contact met de therapeut ervaar ik de cirkel van bescherming en de cirkel van verbondenheid. Doordat de haptotherapeut mij loslaat mis ik het gevoel van houvast. Ik zoek hoe ik mezelf houvast kan geven. […]

18 Licht en donker

Wanneer de haptotherapeutische aanraking mij confronteert met het herbeleven van traumatische ervaringen, ga ik heen en weer in het ervaren van de lichte en de donkere kant van aanraking. Ik voel mij ongelooflijk kwetsbaar. En toch blijf ik verbonden met mijn innerlijke kracht. Ik heb een nieuwe basis: Ik kan vertrouwen op mijn innerlijke kracht. […]

17 Als een steen in het water

De haptotherapie brengt mij naast het verwerken van NAH, en de zoektocht naar wie ik ben met NAH, mij ook bij het verwerken van eerdere traumatische ervaringen. De impact van een traumatische ervaring, is als een steen in het water. De steen die in het water wordt gegooid is de gebeurtenis, de golven zijn het […]

16 Innerlijke kracht

Je laat me los. Ik voel me verloren, eenzaam en aan mijn lot overgelaten. Ik wil gaan zitten. Het lukt me niet. Ik heb geen kracht. Je geeft mij steun in mijn rug. Ik vraag me intussen af waar ik de kracht vandaan kan halen om zonder jouw steun verder te kunnen. Op dat moment […]

15 Samen zijn

Vastgehouden worden en me mogen vasthouden geeft mij een sterk gevoel van samen-zijn. Ik mag steun halen. Ik voel me veilig. Het verbreken van het samenzijn, versterkt mijn gevoel van verlatenheid, eenzaamheid en afwijzing. Op mijn verstand hou ik me staande. Ik mag weer terug komen. Ik ben niet afgewezen. Het schilderij helpt mij om […]

14 Bewustwording

Ik voel me gevangen. Wanneer ik naar mijn schilderij kijk drukt dat totaal wat anders uit dan wat ik voel. Ik zie een vrouw die zich laat dragen en zelf draagt. Zoals bij alle schilderijen die ik maak laat ik ook dit schilderij  aan mijn haptotherapeut zien. De haptotherapeut laat mij in de sessie ervaren […]

13 Innerlijk inzicht

Ik sta vast in het wit. Ik weet dat ik naar links en naar rechts kan. Alle kleuren zijn binnen mijn bereik. En toch voel ik me gevangen. De deuren staan open en toch kan ik er niet uit. Wat is de volgende stap? Ik weet het niet. Ik zie het niet. Ik vertrouw op […]

11 b Naar het licht

In de realiteit begin ik de donkere kant om te buigen naar de lichte kant. Een voorbeeld: Door NAH ben ik meer afhankelijk van anderen. Ik vind afhankelijkheid verschrikkelijk, een vrijheidsbeperking. Nu kan ik het ombuigen naar wat deze afhankelijkheid mij oplevert. Zoals: verbondenheid, gezelligheid, contact. En ik ontdek dat mensen graag iets voor mij […]

11 a Spelonk

Van donker naar licht Een droom. Ik sta in een pikzwarte duistere spelonk. Ineens zie ik een lichtstraal. Ik verander direct in een vogel en kan naar het licht toe vliegen. Ik ben bevrijd!

10 Fluitist bij zonsondergang

Ik realiseer me dat ik nooit meer in orkesten kan spelen. Het is een proces van ontkenning, confrontatie, bewustwording van de realiteit, rouwen en uiteindelijk acceptatie. Het geeft mij rust dat ik nu door het tekenen en schilderen mijn gevoelens tot uitdrukking kan brengen en met anderen kan delen. Een verrijking.  

9 Kruispunt Talent-Weg

Ik ben op kruispunt Talent-Weg aangekomen. Muziek was mijn talent waarin ik emoties kon uitdrukken en delen met anderen, nu vervolg ik mijn weg met schilderen. Hiermee kan ik via beelden en kleuren mijn emoties uitdrukken en verwerken. Ik ontdek dat hersenletsel niet alleen verlies is, maar mij ook in contact brengt met een verborgen […]

8 Muziekverbinding

Door middel van mijn fluitspel kon ik emoties verklanken en overbrengen. Muziek maken was essentieel voor mij om me verbonden te kunnen voelen met mezelf en de ander. Zoals de (klank)kleuren naar mij toe komen en vervolgens weer naar buiten toe uitstralen.  

6 Fluitist

Voor NAH was het fluitspelen mijn lust en mijn leven. Nu kan ik in kleuren uitbeelden wat muziek voor mij heeft betekend. Muziek was mijn basis waarop ik mij staande hield. Zoals de rotsen in mijn pasteltekening symboliseren. Muziek maken is voor mij verbinding maken zonder woorden. Een wereldtaal.

5 Ordening

Zentangle die symbool staat voor het ordenen van mijn gedachten tijdens een periode waarin  de gevolgen van het hersenletsel langzaamaan tot me doordringen.

4 Uit de boot gevallen

Door het hersenletsel ben ik voor mijn gevoel uit de boot gevallen. Ik ben mijn betekenis kwijt die ik haalde uit het maken van muziek en uit mijn werk. Door gesprekken met vrienden en de haptotherapie ontdek ik dat ik nog steeds betekenis heb. IK besta, en daardoor heb ik betekenis. Ook al heb ik […]

3 Zoektocht

Na de revalidatieperiode komt de confrontatie dat ik niet meer in de oude vertrouwde wereld pas van Els zonder hersenletsel. De blijvende gevolgen van het hersenletsel worden steeds duidelijker voor mij. Ik ga op zoek naar een nieuwe invulling van mijn leven en naar de betekenis van Els met hersenletsel. Ik ontdek en ontwikkel nieuwe […]

2 Waar-de-ring

Mandala gemaakt als verwerking van het be-eindigen van mijn werk als psychomotorisch kindertherapeut. Door NAH kan ik dit werk van de ene op de andere dag nooit meer doen. Ik kijk met een positief gevoel terug op mijn werk als therapeut. Dat is de lichte kant. Ik kan de waarde die het werk als therapeut […]

1 Verbondenheid

Mijn allereerste schilderij heb ik gemaakt i.v.m. mijn afscheid van Rijndam. Dit beeld laat zien wat de haptotherapie tijdens mijn revalidatie op Rijndam betekende. Ik voelde mij gedragen, beschermd en verbonden. Een onbekende man, die mijn schilderij op internet zag staan, heeft aan mijn schilderij de volgende betekenis gegeven: ‘Mijn leven gedragen en omvat in […]

0 Puzzelstukjes op de levenslijn

Voorwoord Door Niet Aangeboren Hersenletsel ben ik een zoektocht begonnen naar de essentie van mijn bestaan. Op deze zoektocht is de combinatie van haptotherapie en schilderen voor mij  ‘  helende verbinding en verbeelding‘. Haptotherapie maakt voelbaar wat verborgen is. Schilderijen maken zichtbaar en geven be-teken-is aan wat innerlijk voelbaar is. Puzzelstukjes op de levenslijn Een metafoor van mijn bewustwordingsproces Niet […]